Pénzügyi támogatás szervezeteknek

A JDC Magyarország Alapítvány támogatási rendszere a Mozaik Hub keretében újult meg 2015-ben. A Mozaik Hub, a pályázati és támogatási folyamat lebonyolítójaként, pályázati lehetőségeket kínál magyarországi zsidó közösségi civil szervezetek számára. A kiírók első számú célja a zsidó élet, a zsidó közösségek és a zsidó értékek előremozdításához hozzájáruló szervezetek támogatása, a közösségi szervezetek kapacitásának növelése, valamint a zsidó közösségi nonprofit szektor megerősítése. A kiírók a szervezetek projektpályázatait az alábbi területeken várják folyamatosan:

– Oktatás
– 
Kultúra
– 
Örökség
– 
Tradíció
– 
Szociális ügyek, egészségügy
– 
Kapacitásépítés
– 
Közösségfejlesztés

 

Pályázat benyújtása
– Egy szervezet évente összesen 1 pályázatot nyújthat be.
– Az igényelt támogatási összeg legfeljebb 3 millió forint lehet.
– A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó szervezet korábbi, a JDC Magyarország Alapítványhoz benyújtott pályázatainak szakmai összefoglalóját és költségvetési elszámolását a pályázat kiírója elfogadta.
– Amennyiben a pályázatban igényelt támogatás összege meghaladja a projekt teljes költségvetésének 40%-át, úgy a JDC Magyarország Alapítvánnyal kötött megállapodás kerete és feltételei megváltozhatnak.
– Amennyiben egy szervezet egynél több pályázatot nyújt be egy évben, és/vagy a pályázatban igényelt támogatás összege meghaladja a 3 millió forintot, úgy a pályázat folyamata, valamint a megállapodás keretei megváltoznak. Ilyen esetben a pályázó szervezetnek további szakmai anyagokat, valamint egyeztetési lehetőségeket kell biztosítania a pályázat kiírója felé.
 
A benyújtott pályázatnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

 Valós igény: a projektnek, valamint a projekt során tervezett tevékenységeknek valós igénye(ke)n kell alapulnia.
 Közösségi érték: kiemelten fontos, hogy a projekt a pozitív, előremozdító hatással legyen a magyarországi zsidó közösségre.
 Hatás: a projekt során megvalósított tevékenységeknek, valamint a projektnek összességében valós, mennyiségi és minőségi szempontok alapján mérhető hatásra kell törekednie.
 Tudás és kapacitás: a projekt tervezése és megvalósítása során a szervezetnek megfelelő szintű szakmai tudást, képességeket és kapacitást kell biztosítania.
 Megvalósíthatóság: a pályázatban megfogalmazott céloknak elérhetőeknek, a projekt során tervezett tevékenységeknek (a pályázatban jelölt ütemezés és időkeret alapján) megvalósíthatóaknak kell lenniük.
 Költséghatékonyság: a projekt megvalósítására szánt összegnek, valamint az egyes költségvetési tételeknek tükrözniük kell a projekt során tervezett tevékenységeket.
 Fenntarthatóság: a projekt tervezése során a szervezetnek törekednie kell, hogy a projekt által elért eredmények hosszú távon is hasznosíthatóak legyenek, valamint, hogy megteremtse a projekt folytatásának lehetőségét.

 

Pályázók köre: valamennyi Magyarországon bejegyzett zsidó közösségi civil szervezet.

 

A pályázatok elbírálását többtagú, pártatlan bizottság végzi. Az elbírálás a fenti kritériumok teljesítése mellett, az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:
– a projekt megvalósítására alkalmas szervezeti struktúra és emberi erőforrás
– önkéntesek és pro bono hozzájárulók száma a projekthez
– a projekt során használt innovatív és kreatív eszközök, valamint módszerek

– a projekt megfelelő kommunikációja

– a pályázó szervezetnél hasonló projektek megvalósítása során szerzett korábbi tapasztalat

– a projekt során nyert tapasztalatok hasznosítása a projekt lezárása után

– a projekt megvalósítása során bevont partnerszervezetek.

 

A pályázati folyamat, valamint a projekt megvalósítása során kiemelten fontos a pályázó szervezet etikus hozzáállása. A pályázat során felhasznált pénzeszközökkel a szervezetnek legjobb belátása szerint, átlátható módon kell elszámolnia.

 

Pályázat benyújtásához szükséges:

– Pályázati adatlap kitöltése letöltött pályázati adatlap alapján
– Költségvetési táblázat kitöltése
– A szervezet előző évi tevékenységi beszámolójának és mérlegének feltöltése (amennyiben a pályázó szervezet vagy a bíróság weboldalán nem elérhető)
– 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat feltöltése a szervezet nyilvántartási adatairól.

 

A pályázat elszámolásához és a projekt lezárásához szükséges:

 Pályázati beszámoló adatlap kitöltése letöltött adatlap alapján
– Költségvetés elszámolás elkészítése
– Fényképek és/vagy videók megosztása, melyek igazolják a projekt során megvalósított tevékenységeket.

 

A pályázati eredmények közzététele:

A pályázó szervezetek a beadástól számított 60 napon belül e-mailben és/vagy telefonon értesülnek a pályázat eredményéről. Sikeres pályázat esetén, a szerződés- és megállapodás kötést követően 15 napon belül folyósításra kerül a szervezet számára megítélt támogatás.

 

Részletes pályázati tájékoztató letöltése
Pályázati adatlap letöltése
Pályázati beszámoló adatlap letöltése
Költségvetési táblázat letöltése