Pénzügyi támogatás szervezeteknek

FONTOS! Az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét 2024. január 1-től. 

– A pályázatok leadásának időpontja az idei évben kijelölt időszakban történik majd. 2024-ben a pályázatokat szeptember 5-e és október 5-e között várjuk.
– A megpályázható maximális támogatás összege 2 millió forintról 2,5 millió forintra emelkedik.
– Kapacitásfejlesztési projektpályázatokhoz új, külön adatlapot biztosítunk.

A JDC Mozaik Zsidó Közösségi Hub pályázati lehetőségeket kínál magyarországi zsidó közösségi civil szervezetek számára. A kiírók első számú célja a zsidó közösségi élet és a zsidó értékek előremozdításához hozzájáruló szervezetek támogatása, a közösségi szervezetek kapacitásának növelése, valamint a zsidó közösségi nonprofit szektor megerősítése. A kiírók a szervezetek projektpályázatait az alábbi területeken várják minden év szeptember 5-e és október 5-e között:

 • Oktatás
 • Kultúra
 • Örökség
 • Tradíció
 • Szociális ügyek, egészségügy
 • Kapacitásépítés
 • Közösségfejlesztés

Pályázat benyújtása

 • Egy szervezet évente összesen 1 pályázatot nyújthat be. Kivétel ez alól, ha a szervezet egy új kezdeményezés befogadó szervezeteként pályázik. Ebben az esetben további 1 pályázatot nyújthat be évente.
 • Az igényelt támogatási összeg pályázatonként legfeljebb 2,5 millió forint lehet.
 • A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó szervezet korábbi, a JDC Magyarország Alapítványhoz benyújtott pályázatainak szakmai összefoglalóját és költségvetési elszámolását a pályázat kiírója elfogadta.
 • Amennyiben a pályázatban igényelt támogatás összege meghaladja a projekt teljes költségvetésének 40%-át, úgy a JDC Magyarország Alapítvánnyal kötött megállapodás kerete és feltételei megváltozhatnak.

A benyújtott pályázatnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

► Valós igény: a projektnek, valamint a projekt során tervezett tevékenységeknek valós igénye(ke)n kell alapulnia.
► Közösségi érték: kiemelten fontos, hogy a projekt a pozitív, előremozdító hatással legyen a magyarországi zsidó közösségre.
► Eredmény és hatás: a projekt során megvalósított tevékenységeknek, valamint a projektnek összességében valós, mennyiségi és minőségi szempontok alapján mérhető eredményekre és hatásra kell törekednie.
► Tudás és kapacitás: a projekt tervezése és megvalósítása során a szervezetnek megfelelő szintű szakmai tudást, képességeket és kapacitást kell biztosítania.
► Megvalósíthatóság: a pályázatban megfogalmazott céloknak elérhetőnek, a projekt során tervezett tevékenységeknek (a pályázatban jelölt ütemezés és időkeret alapján) megvalósíthatónak kell lenniük.
► Költséghatékonyság: a projekt megvalósítására szánt összegnek, valamint az egyes költségvetési tételeknek tükrözniük kell a projekt során tervezett tevékenységeket.
► Fenntarthatóság: a projekt tervezése során a szervezetnek törekednie kell, hogy a projekt által elért eredmények hosszú távon is hasznosíthatóak legyenek, valamint, hogy megteremtse a projekt folytatásának lehetőségét.

Pályázók köre: valamennyi Magyarországon bejegyzett zsidó közösségi civil szervezet.

A pályázatok elbírálását többtagú, pártatlan bizottság végzi. Az elbírálás a fenti kritériumok teljesítése mellett, az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 • a projekt megvalósítására alkalmas szervezeti struktúra és emberi erőforrás
 • önkéntesek és pro bono hozzájárulók száma a projekthez
 • a projekt során használt innovatív és kreatív eszközök, valamint módszerek
 • a projekt megfelelő kommunikációja
 • a projekt során nyert tapasztalatok hasznosítása a projekt lezárása után
 • a pályázó szervezetnél hasonló projektek megvalósítása során szerzett korábbi tapasztalat
 • a projekt megvalósítása során bevont partnerszervezetek.

A pályázati folyamat, valamint a projekt megvalósítása során kiemelten fontos a pályázó szervezet etikus hozzáállása. A pályázat során felhasznált pénzeszközökkel a szervezetnek legjobb belátása szerint, átlátható módon kell elszámolnia.

Pályázat benyújtásához szükséges:

 • Pályázati adatlap kitöltése az itt található pályázati adatlap alapján
 • Költségvetési táblázat kitöltése
 • A szervezet előző évi tevékenységi beszámolójának és mérlegének feltöltése (amennyiben a pályázó szervezet vagy a bíróság weboldalán nem elérhető)
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat feltöltése a szervezet nyilvántartási adatairól.

A pályázat elszámolásához és a projekt lezárásához szükséges:

 • Pályázati beszámoló adatlap kitöltése az itt található adatlap alapján
 • Költségvetés elszámolás elkészítése
 • Fényképek és/vagy videók megosztása, melyek igazolják a projekt során megvalósított tevékenységeket.

A pályázati eredmények közzététele:

A pályázó szervezetek a beadástól számított 30 napon belül e-mailben és/vagy telefonon értesülnek a pályázat eredményéről. Sikeres pályázat esetén, a szerződés- és megállapodás kötést követően 15 napon belül folyósításra kerül a szervezet számára megítélt támogatás.

Részletes pályázati tájékoztató letöltése
Pályázati adatlap letöltése
Kapacitásépítés pályázati adatlap letöltése
Pályázati beszámoló adatlap letöltése
Költségvetési táblázat letöltése