Csatlakozó tagok

2B Alapítvány és Galéria

A 2B nonprofit galéria tematikus kiállításaink szokatlan szempontból reflektálnak az adott felvetésekre. Témák, melyek köré kiállításaink leggyakrabban szerveződnek: emlékezet, holokauszt, identitás, kisebbségek, művészcsaládok. A galéria korlátokat bont le, szokatlan fénytörésbe helyezve tradíciót és történelmi eseményeket. Az itthon és külföldön megrendezett kiállítások mellett publikációk, gyermek bábelőadások, kerekasztal beszélgetések, könyvbemutatók, művészetpedagógiai foglakozások szerepelnek a galéria tevékenységében.
Tovább

Bét Orim Reform Zsidó Közösség

A Bét Orim Magyarország másodikként megalakult reform zsidó közössége. Az egykori magyar zsidó progresszió hagyományait követve szeretné újraéleszteni a múlt század elején már prosperáló, modern vallási életet máig példamutató emlékeivel, törekvéseivel együtt. A 2006-ban megalakult és bejegyzett Bét Orim Progresszív Zsidó Egyesület a kezdetektől lendületesen növeli aktivitását és taglétszámát egyaránt. Tagjai hosszú évek során szerezték meg a színvonalas közösségi munka és a hatékony nonprofit tevékenység szervezéséhez nélkülözhetetlen tapasztalatokat.
Tovább

Gólem Színház

A Gólem elsősorban színház. Hasonlóan bármely más művészhez vagy művészeti alkotó közösséghez azon fáradozik, hogy a világot jobbá tegye. A Gólem másodsorban zsidó. A színpad az élet, a halál, a szeretet, a gyűlölet, a szerelem és a bosszú birodalma, miközben a darabok egy vallásra, kultúrára, népre, szemléletre vagy mindezekre együtt reflektálnak. Harmadsorban budapesti. A Gólem a zsidóság sok ezer éves hagyományát és kultúráját tekinti alapnak, mindezek mellett tisztában van azzal, hogy Európában, Magyarországon, Budapesten kell teljesítenie kulturális misszióját.
Tovább

Hanoar Hatzioni Magyarország

2005 végén pár lelkes fiatal úgy gondolta, hogy szükség van erre a szervezetre, a Hanoar azóta meghatározó, központi része lett a budapesti zsidó ifjúsági életnek. Célunk értéket teremteni és az informális oktatás módszereivel, játékosan tanítani. Célunk megtanítani a hozzánk járó fiatalokat saját véleményt formálni, gondolkodni, értékek alapján dönteni. A pluralista gondolkodás számunkra elsődleges érték, fontosnak tartjuk, hogy egy adott témában megmutassunk különböző nézeteket, utakat, meghallgassunk különböző véleményeket. Emellett meghagyjuk mindenki számára azt a lehetőséget, hogy ezekből a számára legjobbat tartsa elfogadhatónak.
Tovább

Hasomer Hacair Magyarország

A Somer egy lendületes, igényes, jó hangulatú zsidó ifjúsági szervezet, melynek célja bevonni a fiatalokat egy olyan közösségbe, ahol saját korosztályukkal tapasztalhatják meg a színvonalas szórakozás, és a szórakoztató tanulás nyújtotta élményt. Foglakozásaink (peuláink) során az informális oktatás eszközeivel, kreatív módszerekkel érjük el, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a körülöttük lévő világ megértéséhez, egymáshoz, és a zsidó kultúrához.Tevékenységünkkel igyekszünk bevonni a fiatalokat a magyar zsidó közösségi életbe, hogy annak aktív tagjai lehessenek igényeiknek megfelelően.
Tovább

Hillel Hungary

A Hillel Hungary a zsidóság és Izrael iránt érdeklődő értelmiségi fiatalok közössége. Egyetemi diákszervezetként, célunk egy olyan fiatal és értelmiségi összetartó zsidó közösség felépítése, amelyben tagjaink egymást segítik a tanulmányaikban, a karrierjükben és a magánéletben.
Tovább

Kibic Portál

akibic.hu webportál elsődleges feladata a közösségi újságírás erősítése. Az oldal igyekszik beszámolni a zsidósággal kapcsolatos hírekről, érdekességekről kis hírek, riportok, interjúk, kisfilmek segítségével. Ezeken kívül vannak tematikus sorozataink, de főként az aktualitásokra való reagálások, a világ eseményei által meghatározott témák körüljárása a célunk. 
Tovább

Marom Klub Egyesület

A Marom Klub Egyesület egyetemisták kezdeményezésére alakult 2002-ben a zsidó kultúra újraértelmezése és újjáépítése céljából. A Marom legfőbb célja, hogy a zsidó művészetet, történelmet és a vallási hagyományokat összekösse és a kortárs kultúra kontextusában értelmezze.Az elmúlt 16 év alatt a Marom több száz kisebb-nagyobb eseményt szervezett, projektet indított el, és működött együtt más szervezetek programjaiban. 2006-2012 között a Marom programjait a Sirály foglalt ház falai között valósította meg, 2014 őszétől a Marom által szervezett eseményeknek az Auróra Kulturális Központ ad helyet. 
Tovább

MAZSIKE – Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1988-ban alakult a rendszerváltás első zsidó kulturális társadalmi szervezeteként, amely a kulturális hagyományok megőrzését, a zsidó örökség ápolását tűzte ki céljául, nem pedig vallási szervezetként definiálja magát. Feladatunknak érezzük, hogy programjainkkal hidat képezzünk a nem-zsidó és zsidó emberek között. Párbeszédet kívánunk folytatni a civil társadalom erősítése érdekében a társadalom minél szélesebb rétegeivel. A rendezvényeink, és programjaink iránt érdeklődők egyre növekvő száma azt mutatja, hogy munkánkra szükség van, számítanak ránk.
Tovább

Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

A Szim Salom Magyarország első, közel húsz éve működő progresszív (reform) zsidó hitközsége. Sábáti és ünnepi istentiszteleteket, közösségi és kulturális programokat tart, gyermek- és felnőttoktatást biztosít, lehetőséget ad a zsidó életciklus-események megünneplésére egy sokszínű, befogadó, törődő közösségben. A Szim Salom a Progresszív Zsidó Világszövetség tagja (World Union for Progressive Judaism).
Tovább