Jogi nyilatkozat

A www.mozaikhub.hu domain név alatt elérhető weboldal tulajdonosa:

JDC Magyarországi Alapítvány

(a továbbiakban: JDC Magyarország)
Székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. II.lph. I.em. 5.
Adószáma: 18942408-2-41

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A jelen weboldal üzemeltetője a JDC Magyarország. A Mozaik Zsidó Közösségi Hub a JDC Magyarország programja. A JDC Magyarország teljes körű tájékoztatásra törekszik, annak érdekében, hogy a www.mozaikhub.hu weboldalon pontos és teljes körű információk, adatok kerüljenek feltüntetésre és álljanak a Felhasználók rendelkezésére.

Információk

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a JDC Magyarország nem vállal felelősséget.

A weboldalon megjelenített nézetek, vélemények és kommentek nem tükrözik a JDC Magyarország véleményét. A JDC Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy bármely a MAZS Alapítvány szellemiségével ellentétes kommentet, anyagot bármikor eltávolítson a weboldalról.

A weboldalon megtalálható információk nem minősülnek jogi-, üzleti vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti, vagy egyéb döntésekből eredő károkért a JDC Magyarország nem vállal felelősséget.

A weboldalon található információk felhasználása a Felhasználó felelőssége. A Felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, és a JDC Magyarország nem felel semmilyen olyan kárért, amely helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga a JDC Magyarországot illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

www.mozaikhub.hu weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait képező cikkek, tanulmányok és egyéb dokumentumok felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A JDC Magyarország kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldalon található tartalmak szerzői jogi és védjegyoltalom alatt állnak, ezért a weboldal tartalmak bármilyen formában történő a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő használata kizárólag a JDC Magyarország írásos engedélyével lehetséges. A JDC Magyarország fenntartja magának a jogot, hogy szerzői jogi, illetve védjegyoltalma megsértése esetén igényét érvényesítse és a szükséges jogi lépéseket megtegye. A JDC Magyarország minden, a tudomására jutott jogsértés esetén érvényesítheti igényét. A jog nem érvényesítése nem minősül joglemondásnak.

Kapcsolódó honlapok

A weboldalon találhatóak külső hivatkozások (ún. hiperlinkek, vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlaphoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások által elérhető tartalom nem áll a weboldal üzemeltetőjének befolyása alatt. A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést biztosít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó weboldal tartalmáért és az ott elhelyezett információért. A JDC Magyarország nem felel más weboldal tulajdonosának titoktartási és adatvédelmi gyakorlatáért.

A weboldal tartalmának módosítása

A JDC Magyarország fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, feltöltött dokumentumokat eltávolítson, módosítson.

Beszélgetések és kommunikációs csatornák

Időről-időre a JDC Magyarország chat szobákat, fórumok üzenőfalát, hírcsoportokat és más közösségi eszközöket tesz elérhetővé. Kérjük, ne feledje, hogy minden olyan információ, amelyet ezeken a felületeken közzétesz, az nyilvánossá válik a többi Felhasználó által megtekinthető, a JDC Magyarország által pedig felhasználható lesz. Például, időről-időre a JDC Magyarország felhasználhatja a Felhasználók által feltöltött tartalmat (poszt esetén beleértve a nevet vagy felhasználó nevet) promóciós célokra, elektronikus hírlevelekben, vagy máshol, és a weboldal, chat szobák, fórumok, üzenőfalak, hírcsoportok, és egyéb közösségi eszközök használatával a Felhasználó beleegyezik ebbe. Minden Felhasználó kellő körültekintéssel járjon el, amikor arról döntenek, hogy a személyes adataikat ezeken a felületeken megosztják, mivel bárki – nem csak a JDC Magyarország – felhasználhatja a nyilvánosság számára közzétett információkat.

Adatvédelem

A JDC Magyarország tiszteletben tartja és – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve – bizalmasan kezeli azokat a Felhasználói adatokat, amelyek regisztráció, vagy hírlevélre való feliratkozás során jutottak a birtokába.

Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a JDC Magyarország, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a JDC Magyarország – az adatszolgáltatás természetéből adódó meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A JDC Magyarország bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának rendelkezései szerint kezeli.

A JDC Magyarország a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Egyéb

Kérjük, hogy a weboldalon található bármilyen szabálytalanság észlelelése esetén vegye fel a kapcsolatot a JDC Magyarország alábbiakban kijelölt munkatársával.

Cernov Mircea
E-mail elérhetősége: mirceace@jdc.org
Telefonos elérhetősége: +3620 4006746

Ha bármilyen kérdése van a weboldalon található tartalmi elemekkel, vagy szerzői joggal kapcsolatosan, kérjük, hogy a weboldalon található elérhetőségünkön keressen minket.