Mozaikhub.hu 369d0c45a8941d2677e286edc2f95340fc044628fec118cb23f7615555aa52ff
hu | en

Limmud nap decemberben

December 13-án újra Limmud Nap!!

Egész napos gyerekprogrammal, előadásokkal, vitákkal, workshopokkal és finom ételekkel várjuk a tanulni, polemizálni vágyókat. 

A Limmud-nap időpontja: 2015. december 13, vasárnap 9 órától este 8-ig

Helyszín: Lauder Javne Iskola: Budakeszi út 48, Budapest 1121 - a térképet itt találod

További infó: immud.hu/limmud-nap-lauder-iskolaban

Sarah Zell Young: An artist lecture by Sarah Zell Young on her work
Creating humbly in the image of God, an artist lecture by sarah Zell young on her work  that considers issues related to Judaism,feminism, and the body. BIO: Sarah Zell Young creates works that consider issues related to Judaism,feminism, and the body. Young is also an educator and  is passionate about reimagining Jewish ritual and empowering people to integrate creativity and ownership into their personal practices through object making. Young  received her MFA from Hunter College with course work in psychology and education, and she is a graduate of the Rhode Island School of Design with a degree in sculpture and gender studies. Young has exhibited work, lectured on ideas, and taught both nationally and internationally; Including a solo show at Brandeis University where She was an artist-in-residence at the Hadassah-Brandeis Institute,  An Installation in the lobby of the  Jewish Theological Seminary in New York reimagining the creation of the Golem (up for the remainder of the year)  and most recently as a participating artist in the Jerusalem Bianalle. 

Véri Dániel: A Sakter polkától az Egészséges Fejbőrig: a tiszaeszlári vérvád zenei szubkultúrái
"Az előadás a tiszaeszlári vérvádhoz köthető zeneművekkel és azok társadalmi kontextusával foglalkozik. A különböző műfajú alkotások – polka, népdalok, rock számok – közös jellemzője, hogy a zene, mint médium hatékonyan erősíti fel a mű üzenetét – annak ellenére, hogy magát a mondanivalót sosem a zene, hanem elsősorban a szöveg, ennek hiányában a kép hordozza. A vérvádas zeneművek esetében kimutathatók a népi és a politikai antiszemitizmus jellemzői, különbségei, de azok kapcsolata is. Az előadás bemutatja a különböző műfajú zenék előállítói és befogadói által alkotott szubkultúrákat, valamint azt, hogy ezek hogyan járultak és járulnak hozzá egy alapvetően premodern hiedelem továbbéléséhez."

Eliana "Hazzanista" Kissner: Traditional piyutim
Eliana "Hazzanista" Kissner will lead the group in singing lesser known melodies for traditional Shabbat poetry. She will also share her personal process of musical composition as a way of intimately conversing with Jewish text." 

Turai Hédi: A holokauszt megjelenítése a magyar képzőművészetben
A második világháborút követően a történelmet generációkban kezdték el korszakolni. Ahogyan haladt az idő, nőtt a távolság a háborútól, s a jelent egyre kevésbé határozta meg az a tény, hogy közvetlenül a háborúból nőtt ki, úgy lett egyre jelentősebb a második és a harmadik generáció fogalma. Az előadás azt tekinti át, hogyan jelennek meg a  generációs szemléletek a holokauszt kapcsán a magyar képzőművészetben.

Buzási Gábor: Templomhegy-viták az ókorban
A jeruzsálemi Templomhegy ma az izraeli-palesztin konfliktus, tágabb összefüggéseiben pedig a zsidóság és az iszlám, sőt bizonyos értelemben „a nyugat” és „a kelet” közti feszültség szimbolikus és olykor tényleges epicentruma. Ennek a helyzetnek számos ókori párhuzama, előzménye és részben oka ismert – az előadás ezek közül jár körül néhányat. A Szentély helye és státusa vallási és politikai viszályok forrása volt már a Bibliában is, lerombolásai és újjáépítései korszakhatárokat jelölnek ki, a Második Szentély fennállása idején pedig, de még azután is, számtalan vita övezte a Templomhegyet. Megnézzük, mi okozott konfliktust a hellénista és a hagyománykövető zsidók között a hasmóneus kor előtt, miért akarták „megszentségteleníteni” a Szentélyt pogány uralkodók, mit gondoltak a Szentélyről a római uralom ellen harcoló zélóták, a rabbinikus mozgalmat elindító bölcsek, és mit a korai keresztények. Végül a Szentély újjáépítésének egy későbbi kísérletéről lesz szó, ahol a tét ismét nem csupán a zsidó hagyomány szempontjából, hanem világpolitikai értelemben is jelentős volt: a római birodalom pogány vagy keresztény jövője körül folyó ideológiai és politikai küzdelem állította a Templomhegyet és az ottani esetleges építkezést heves viták kereszttüzébe.

Parányi Műhely: Interaktív terepasztal készítés a Parányi Műhellyel
Kitalált várost építünk talált anyagokból. Apróhirdetésekből indulunk ki, majd a várost saját történeteink, egymásnak szóló üzeneteink segítségével töltjük meg élettel. 5 éves kortól ajánlott. A korlátozott számú férőhelyek miatt kérjük, regisztráljatok a Limmud honlapján, a programra érkező gyermekek számát is megadva.

Kovács Mária: A két világháború közötti antiszemitizmus
A Hóman Bálint Alapítvány az Igazságügyi Minisztérium költségvetésből fedezett 15 millió forintos, és a székesfehérvári önkormányzat közel 2 millió forintos támogatásával névadója születésének 130. évfordulóján, 2015. december 29-én szobrot kíván állítani Székesfehérváron. Döntését avval indokolja, hogy Hóman kiváló tudós, a népoktatás színvonaláért küzdő politikus, és lelkes lokálpatrióta volt. Ám a Darányi-, Imrédy-, Teleki-, Bárdossy- és Kállay-kormányok kultuszminisztereként Hóman folyamatosan javasolta és támogatta a magyar zsidóság jogainak egyre súlyosabb korlátozását. Politikai tevékenysége a harmincas évek elejétől összeforrott azzal a folyamattal, amely végül Magyarország zsidóként azonosított polgárainak jogfosztásához, kifosztásához és elpusztításához vezetett. Hóman alakjáról, antiszemita pályafutásáról, a rehabilitálása és a szobrának fölállítása körüli vitáról szól Kovács M. Mária, a CEU professzorának előadása.

Konrád Miklós: Orfeumok és zsidók Budapesten
A dualizmus korában (1867–1918) a főváros zsidók által legsűrűbben lakott negyedei, a Terézváros és az Erzsébetváros nemcsak zsinagógáknak, imahelyeknek, hitközségi intézmények székhelyeinek adtak helyet, de számtalan, a közönséget artistaszámokkal, kuplékkal, egyfelvonásos darabokkal szórakoztató orfeumnak, zenés kávéháznak is. E szórakozóhelyeknek szinte kivétel nélkül zsidók voltak a tulajdonosai, a dalok és egyfelvonásos darabok szerzői, a fellépő énekesek és színészek – és többnyire zsidó volt a közönség is: olykor gazdag zsidók, többnyire azonban a kerület kispénzű zsidó lakosai. Márpedig Budapest zsidó lakosságának zömét éppen ez a kispolgárság alkotta, azok, akikről nem szól a fáma, és akik az 1900-as évek elején még mindig jiddis nyelvű malac darabokon nevettek, vagy melodrámákon ríttak. Ezekről az orfeumokról és erről a közönségről szól ez az előadás.

Horányi Gábor: Létezik-e zsidó fizika?
Hogy ki vagy mi a zsidó, ezt gyakorta nem a zsidók döntik el. Lénárd Fülöp vagy inkább Philipp Lenard, akit egyesek az első magyar Nobel-díjasnak tartanak, mindenesetre meghatározta, hogy mit tekint a zsidó fizika sajátságainak. Hogy ennek a tettnek volt némi köze tudománybéli frusztrációihoz, talán nem meglepő. Hitler árja fizikusaként, Einstein ősi ellenségeként mindenesetre ideológiát szolgáltatott a fizikus gondolkodásmód egy formájának üldözéséhez. Vajon ez a forma valóban jobban jellemző a zsidókra, mint a nem zsidókra? Ha igen, akkor mi lehet ennek az oka?

K. Horváth: Zsolt Nem-zsidó zsidók a baloldalon a két háború között
Bármennyire metaforikus is, a nem-zsidó zsidó alakja átszövi a magyar társadalom-, kultúra- és eszmetörténetet a tárgyalt időszakban. De mit jelent e kifejezés? E rövid előadásban arra szeretnék kitérni, mi a magyarázata annak, hogy ennyi nem-zsidó zsidó található a baloldali, s kiváltképpen a baloldali és avantgardista művészeti csoportokban? Mit jelent számukra a forradalmi (politikai, esztétikai, társadalmi stb.) anticipáció, s milyen viszonyban áll ez a (zsidó) hagyománnyal? Ez előadás és beszélgetés e kérdésekre keresi majd a választ.

Hegedűs Pál és Lakos Borbála: A házasságtörésre csábító nő - Talmud nem csak nőknek
A Példabeszédek könyve elég hosszú részt szentel a házasságtörő nő képének. Mindezt körbevéve olyan elemekkel, amelyek a metaforikus értelmezésre csábítanak... Ezt a Talmud vastagon ki is aknázza. Próbáljuk mai szemmel olvasni és érteni mindezeket.

Rajk László: A holokauszt filmek reneszánsza
A célom az volt, hogy a látvány megértesse a hely pontosan kidolgozott gyár jellegét. Itt üzemszerű, racionális termelés folyt. A látvány részletei elmosódnak, de a szereplőkkel pontosan bejárjuk ezt a gyáregységet, megtapasztaljuk a teret, megismerjük az élő és halott testek mozgását a termelés folyamán.” A filmről, és a Shoa filmek mostanában tapasztalható „reneszánszáról” beszél Rajk László építész, a Shaul fia című film látványtervezője.

Soup Bábszínház (gyerekprogram) A fény ünnepe Egyszer régen, még annál is régenebb egy kis, elszánt csapat megküzdött a rómaiakkal és bátorságuk csodát tett.

Balázs Gábor, Gyenge Zoltán: Az "idegen" filozófiai fogalma
Gyenge Zoltán filozófus és jogász, akinek első számú kutatási területe az európai filozófia és Balázs Gábor, eszmetörténész, aki zsidó filozófiával foglalkozik különböző perspektívákból fogják vizsgálni a kérdést: mit segíthet a filozófia abban, hogy a napi politika szintjén túl próbáljuk megérteni magunkat és a tőlünk idegeneket.

Kékesi Zoltán: Brownsville, 1949: séta „Amerika Jeruzsálemében”
1949 végén két látogató érkezett Brownsville-be, Brooklyn főként kelet-európai zsidók által lakott negyedébe: egy amerikai zsidó író, aki a gyerekkorának a helyszíneit kereste, és egy szélsőjobboldali magyar újságíró. Az utóbbi a háború utáni igazságszolgáltatás elöl menekült – nem sokkal később kitoloncolták az Egyesült Államokból, és Németországban telepedett le, ahol megírta látogatásának történetét Brooklynban, ebben a „gigantikus Terézvárosban”. Az előadás képzeletbeli séta az újságíró ideiglenes lakóhelye körül, a kelet-európai/amerikai zsidó közösségek világában – a két látogató írásai, levéltári források és mai fotók alapján. Mit jelentett a kelet-európai zsidó örökség a háború utáni Amerikában? És hogyan tudósított róla két író, akik tanúi voltak az európai katasztrófának – egyikük felszabadítóként, a másikuk elkövetőként?

Szántó-Várnagy Lea: Hogyan süssünk szombati kalácsot
Nem sikerült még soha tökéletesre a szombati kalács? Vagy bele sem vágtál eddig? Gyere és lesd el Leától hogyan is kell ezt csinálni és teszteld kisült kalácsod ízét a Limmud-on!!

Geréby György: A népek okossága, avagy elválasztható-e politika és teológia?
A legújabb idők fejleménye, hogy a szekuláris állam alapját, a vallás és közélet újkori kettéválasztásának eszméjét ("a vallás magánügy") több irányból is kihívás éri (főképp az iszlám, illetve a magukat keresztényként aposztrofáló nacionalizmusok felől). Az alapvető probléma a jogrend (a politikai berendezkedés) legitimációja. Ennek jelentőségéhez három történeti példát szeretnék bemutatni: a hellénisztikus-rómait, valamint a biblikus legitimáció két változatát, a második templomi hellenizált zsidó (Philón, Josephus Flavius alapján), valamint az erre épülő korai keresztény legitimációs felfogásokat. A mély és bonyolult problémakör vizsgálatánál nem hagyható figyelmen kívül a teológiai érvrendszer, ami szokatlan következményekhez vezet. 

Fűszeres Eszter és 15 féle latkesz 
Fűszeres Esztertől leshetitek el, hogy hány különféle latkeszt szokott sütni Hanukakor. Talán még kóstoló is lesz!?

Metom Bergman: The history of Zionism
Metom Bergman grew up as a secular Jew to Israeli parents in California, studied Philosophy and Math as an undergraduate, and then went to Law School. He practiced as a lawyer in NYC focused on advocacy for low-income and vulnerable communities. He is currently a Dorot Fellow living in Israel exploring Jewish texts from a secular perspective and studying the history and origins of Zionism. Zionist ideas crystalized - and Jewish nationalism became explicitly articulated - during moments of collective trauma (e.g. Pogroms of 1881, Riots/Uprisings of 1921 and 1929 in Mandatory Palestine, the Holocaust). Metom hopes to explore the ways this narrative developed and changed, in an effort to understand what Zionism means, or can mean, after the formation of the State of Israel.

Horváth Ágnes: „A hetedik napon megpihent”
Hogyan győzzük le az agykattogást és aludjunk jól egy problémákkal és feladatokkal teli világban? Alvás a zsidóság tükrében – az előadás végén kérdezési lehetőséggel.
- Még az Örökkévaló is megpihent – mi miért nem tudunk?
- Mennyi alvásra van szüksége egy felnőtt embernek?
- Mit tudnak a vallásos zsidók, amit mi nem? Alvás a XXI. században
- Az elme természete – így kapcsold ki a gondolataidat éjjel
- Kérdések és válaszok: Hozz egy kérdést és tedd fel az előadás végén!
Elérhetőség:
http://alvasguru.hu

Fernadi-Jerusálmi Márk: Héber betűvetés és –aratás avagy betekintés tóratekercs, a tfilin és a mezüze írásának technikájába, szabályaiba és általában a szóférszakma rejtelmeibe
Érdekel egy szófér munkája? Kipróbálnád, hogy milyen pergamenre körmölni? Micha (www.sofer.hu) előadásán hallhatsz többek között a héber betűk írásáról, a tfilin részeiről és alapanyagairól, a tintáról, betűkről, melyek más betűkből állnak össze, azok mélyebb jelentéseről és a tóratekercsek számítógépes ellenőrzéséről.

 

0%

Köszönjük, hogy feliratkoztál. Kérjük, kövesd az e-mail címedre elküldött linket a feliratkozás megerősítéséhez.

Error signing you up, please check the fields for problems.