Mozaikhub.hu 369d0c45a8941d2677e286edc2f95340fc044628fec118cb23f7615555aa52ff
hu | en

Mikrotámogatás új kezdeményezéseknek

A Mozaik Zsidó Közösségi Hub pályázati lehetőségeket kínál projektgazdák, projektcsoportok, zsidó közösségi aktivisták számára. A mikrotámogatások első számú célja a zsidó élet, a zsidó közösségek és a zsidó értékek előremozdításához hozzájáruló projektek támogatása, valamint a zsidó közösségi nonprofit szektor megerősítése. Mikrotámogatásokban azok a projektek részesülhetnek, melyeket egyéni kezdeményezők hívtak életre, és amelyek nem szervezetek keretében valósulnak meg. A kiírók a projektgazdák és projektcsoportok pályázatait az alábbi területeken várják folyamatosan:

 • Oktatás
 • Kultúra
 • Örökség 
 • Tradíció 
 • Szociális ügyek, egészségügy
 • Kapacitásépítés
 • Közösségfejlesztés
   

Pályázat benyújtása

 • Egy projektgazda évente összesen 1 pályázatot nyújthat be.
 • Az igényelt támogatás összege legfeljebb 1.200.000 forint lehet
 • Amennyiben a pályázatban igényelt támogatás összege meghaladja a projekt teljes költségvetésének 60%-át, úgy a JDC/MAZS Alapítvánnyal kötött megállapodás keretei és feltételei egyedi egyeztetés alapján kerülnek véglegesítésre 
 • A pályázat benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van a pályázat kiírójával személyesen is egyeztetni a pályázat tartalmáról
   

A benyújtott pályázatnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

► Valós igény: a projektnek, valamint a projekt során tervezett tevékenységeknek valós igénye(ke)n kell alapulnia.
► Közösségi érték: kiemelten fontos, hogy a projekt a pozitív, előremozdító hatással legyen a magyarországi zsidó közösségre.     
► Hatás: a projekt során megvalósított tevékenységeknek, valamint a projektnek összességében valós, mennyiségi és minőségi szempontok alapján mérhető hatásra kell törekednie.
► Tudás és kapacitás: a projekt tervezése és megvalósítása során a projektgazdának megfelelő szintű szakmai tudást, képességeket és kapacitást kell biztosítania.
► Megvalósíthatóság: a pályázatban megfogalmazott céloknak elérhetőeknek, a projekt során tervezett tevékenységeknek (a pályázatban jelölt ütemezés és időkeret alapján) megvalósíthatóaknak kell lenniük.
► Költséghatékonyság: a projekt megvalósítására szánt összegnek, valamint az egyes költségvetési tételeknek tükrözniük kell a projekt során tervezett tevékenységeket. 
► Fenntarthatóság: a projekt tervezése során a projektgazdának törekednie kell, hogy a projekt által elért eredmények hosszú távon is hasznosíthatóak legyenek, valamint, hogy megteremtse a projekt folytatásának lehetőségét. 

A pályázatok elbírálását többtagú, pártatlan bizottság végzi. Az elbírálás a fenti kritériumok teljesítése mellett, az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:

 • a projekt megvalósítására alkalmas szakmai kapacitás és emberi erőforrás
 • önkéntesek és pro bono hozzájárulók száma a projekthez
 • a projekt során használt innovatív és kreatív eszközök, valamint módszerek
 • a projekt megfelelő kommunikációja
 • a projekt során nyert tapasztalatok hasznosítása a projekt lezárása után
 • a projektcsapat hasonló projektek megvalósítása során szerzett korábbi tapasztalata
 • a projekt megvalósítása során bevont partnerek. 
   

Pályázat benyújtásához szükséges:
- Pályázati adatlap kitöltése letöltött pályázati adatlap alapján
- Költségvetési táblázat kitöltése

A pályázat elszámolásához és a projekt lezárásához szükséges:
- Pályázati beszámoló adatlap kitöltése
- Költségvetés elszámolás elkészítése
- Fényképek és/vagy videók megosztása, melyek igazolják a projekt során megvalósított tevékenységeket.
 

Pályázati tájékoztató letöltése
Pályázati adatlap letöltése
Pályázati beszámoló adatlap letöltése
Költségvetési táblázat letöltése

 

0%

Köszönjük, hogy feliratkoztál. Kérjük, kövesd az e-mail címedre elküldött linket a feliratkozás megerősítéséhez.

Error signing you up, please check the fields for problems.