Mozaikhub.hu 369d0c45a8941d2677e286edc2f95340fc044628fec118cb23f7615555aa52ff
hu | en

Pénzügyi támogatás szervezeteknek

A JDC Magyarország Alapítvány támogatási rendszere a Mozaik Hub keretében újult meg 2015-ben. A Mozaik Hub, a pályázati és támogatási folyamat lebonyolítójaként, pályázati lehetőségeket kínál magyarországi zsidó közösségi civil szervezetek számára. A kiírók első számú célja a zsidó élet, a zsidó közösségek és a zsidó értékek előremozdításához hozzájáruló szervezetek támogatása, a közösségi szervezetek kapacitásának növelése, valamint a zsidó közösségi nonprofit szektor megerősítése. A kiírók a szervezetek projektpályázatait az alábbi területeken várják folyamatosan:

- Oktatás
Kultúra
Örökség 
Tradíció
Szociális ügyek, egészségügy
Kapacitásépítés
Közösségfejlesztés
 

Pályázat benyújtása

 • Egy szervezet évente összesen 1 pályázatot nyújthat be.
 • Az igényelt támogatási összeg legfeljebb 3 millió forint lehet.
 • A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó szervezet korábbi, a JDC/MAZS Alapítványhoz benyújtott pályázatainak szakmai összefoglalóját és költségvetési elszámolását a pályázat kiírója elfogadta.
 • Amennyiben a pályázatban igényelt támogatás összege meghaladja a projekt teljes költségvetésének 40%-át, úgy a JDC/MAZS Alapítvánnyal kötött megállapodás kerete és feltételei megváltozhatnak.
 • Amennyiben egy szervezet egynél több pályázatot nyújt be egy évben, és/vagy a pályázatban igényelt támogatás összege meghaladja a 3 millió forintot, úgy a pályázat folyamata, valamint a megállapodás keretei megváltoznak. Ilyen esetben a pályázó szervezetnek további szakmai anyagokat, valamint egyeztetési lehetőségeket kell biztosítania a pályázat kiírója felé.
   

A benyújtott pályázatnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

► Valós igény: a projektnek, valamint a projekt során tervezett tevékenységeknek valós igénye(ke)n kell alapulnia.
► Közösségi érték: kiemelten fontos, hogy a projekt a pozitív, előremozdító hatással legyen a magyarországi zsidó közösségre.     
► Hatás: a projekt során megvalósított tevékenységeknek, valamint a projektnek összességében valós, mennyiségi és minőségi szempontok alapján mérhető hatásra kell törekednie.
► Tudás és kapacitás: a projekt tervezése és megvalósítása során a szervezetnek megfelelő szintű szakmai tudást, képességeket és kapacitást kell biztosítania.
► Megvalósíthatóság: a pályázatban megfogalmazott céloknak elérhetőeknek, a projekt során tervezett tevékenységeknek (a pályázatban jelölt ütemezés és időkeret alapján) megvalósíthatóaknak kell lenniük.
► Költséghatékonyság: a projekt megvalósítására szánt összegnek, valamint az egyes költségvetési tételeknek tükrözniük kell a projekt során tervezett tevékenységeket. 
► Fenntarthatóság: a projekt tervezése során a szervezetnek törekednie kell, hogy a projekt által elért eredmények hosszú távon is hasznosíthatóak legyenek, valamint, hogy megteremtse a projekt folytatásának lehetőségét. 


Pályázók köre: valamennyi Magyarországon bejegyzett zsidó közösségi civil szervezet.

A pályázatok elbírálását többtagú, pártatlan bizottság végzi. Az elbírálás a fenti kritériumok teljesítése mellett, az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:

 • a projekt megvalósítására alkalmas szervezeti struktúra és emberi erőforrás
 • önkéntesek és pro bono hozzájárulók száma a projekthez
 • a projekt során használt innovatív és kreatív eszközök, valamint módszerek
 • a projekt megfelelő kommunikációja
 • a projekt során nyert tapasztalatok hasznosítása a projekt lezárása után
 • a pályázó szervezetnél hasonló projektek megvalósítása során szerzett korábbi tapasztalat
 • a projekt megvalósítása során bevont partnerszervezetek.

A pályázati folyamat, valamint a projekt megvalósítása során kiemelten fontos a pályázó szervezet etikus hozzáállása. A pályázat során felhasznált pénzeszközökkel a szervezetnek legjobb belátása szerint, átlátható módon kell elszámolnia.


Pályázat benyújtásához szükséges:
- Pályázati adatlap kitöltése letöltött pályázati adatlap alapján
- Költségvetési táblázat kitöltése
- A szervezet előző évi tevékenységi beszámolójának és mérlegének feltöltése (amennyiben a pályázó szervezet vagy a bíróság weboldalán nem elérhető)
- 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat feltöltése a szervezet nyilvántartási adatairól.  


A pályázat elszámolásához és a projekt lezárásához szükséges:
- Pályázati beszámoló adatlap kitöltése letöltött adatlap alapján
- Költségvetés elszámolás elkészítése
- Fényképek és/vagy videók megosztása, melyek igazolják a projekt során megvalósított tevékenységeket.
 

A pályázati eredmények közzététele:
A pályázó szervezetek a beadástól számított 30 napon belül e-mailben és/vagy telefonon értesülnek a pályázat eredményéről. Sikeres pályázat esetén, a szerződés- és megállapodás kötést követően 15 napon belül folyósításra kerül a szervezet számára megítélt támogatás. 


Részletes pályázati tájékoztató letöltése
Pályázati adatlap letöltése
Pályázati beszámoló adatlap letöltése
Költségvetési táblázat letöltése

 

0%

Köszönjük, hogy feliratkoztál. Kérjük, kövesd az e-mail címedre elküldött linket a feliratkozás megerősítéséhez.

Error signing you up, please check the fields for problems.